Τα βιολογικά προϊόντα στην Ελλάδα της κρίσης. Μειωμένη η κατανάλωση, αύξηση του κύκλου εργασιών

Μελέτη της IBHS για τα βιολογικά προϊόντα στην Ελλάδα, καταλήγει στο συμπέρασμα πως υπάρχει μια κάμψη των βιολογικών στη χώρα μας. Κάτι απόλυτα φυσικό ύστερα από 6 χρόνια οικονομικής ύφεσης.

Περισσοτερα